Contact opnemen  | Volg ons op Facebook  Volg ons op Twitter 
STORELOGIC WMS
Voorraadbeheer
Goederenontvangst
Orderverwerking
Retourlogistiek
Tracking & tracing
Third Party Billing
Integratie
 

Orderverwerking

Klantorders kunnen handmatig worden ingevoerd of electronisch ingelezen vanuit een externe bron, zoals ERP-pakket, website, e.a. Storelogic beschikt over een uitgebreide ordermanagementmodule, waamee klantorders optimaal beheerd worden. De status en tracking & tracing gegevens van klantorders wordt tijdens het orderverwerkingsproces zowel op regelniveau als verzendeenheid continue bijgewerkt en zijn direct zichtbaar.

Waves

Orderverwerking vindt plaats middels waves waarin één of meerdere klantorders worden gegroepeerd ten behoeve van het orderverzamelen. Klantorders kunnen middels een grote aantal klantorder-criteria worden geselecteerd en geprioriseerd voor een specifieke wave. Afhankelijk van de gekozen werkmethodiek voor een wave worden klantorders verzameld, bewerkt, verpakt en gereedgemaakt voor de verzending.

Orderverzamelmethoden

Afhankelijk van de branche worden magazijnen geconfronteerd met een grote verscheidenheid aan ordervolumes, variërend van individuele producten tot meervoudige palletzendingen. Daarnaast vereist iedere combinatie van magazijninrichting en ordersoort een eigen methodiek van orderverzamelen. Storelogic ondersteunt dan ook een groot aantal werkmethodieken, waaronder batch picking, zone picking, estafette picking, single order picking, cluster picking, wave picking, stickerpicking en pick-to-belt.

Transport

Tijdens het orderverzamelproces wordt per verzendeenheid (verzenddoos of pallet) de verpakte producten en aantallen geregistreerd. Deze informatie wordt o.a. gebruikt om de vereiste vervoersdocumenten te genereren. Bij vervoer middels externe transporteurs kan automatisch een electronische vooraanmelding worden gegenereerd en verzonden. Ook wordt deze dienst steeds meer als service geboden aan particulieren. Voor dergelijke afnemers kan Storelogic automatisch een electronische voormelding genereren. Zonodig kan de zending worden vastgehouden tot een akkoord en afleverdatum is ontvangen.

Backorders

Als tijdens het inlezen of invoeren van klantorders backorders ontstaan. Afhankelijk van de producteigenaar zal Storelogic WMS automatisch kiezen voor annuleren, klantorders volledig in backorder, deelleveringen toestaan. Zodra voorraad worden ontvangen worden de backorders automatisch vrijgegeven.